ការប្រើប្រាស់សម្ភារៈ PE

វិធីសាស្រ្តនៃការផលិតអេភី (ប៉ូលីអេទីឡែន) មានវិធីសាស្ត្រសម្ពាធខ្ពស់បីប្រភេទវិធីសាស្ត្រសម្ពាធមធ្យមនិងវិធីសាស្ត្រសម្ពាធទាប។ តួនាទីនៃសម្ភារៈ PE អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីផលិតខ្សែភាពយន្តដែលត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងម្ហូបអាហារការព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រជីនិងឧស្សាហកម្ម។ ភីអេសក៏អាចផលិតសំភារៈបូមធូលីសម្ភារៈសន្លឹកបំពង់ជ័រប៉ូលីអេលីនក៏អាចផលិតសរសៃខ្សែប៉ូលីអេលីលីននិងទំនិញផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ជីវិត។

/pe-rope/


ពេលវេលាប្រកាស៖ កក្កដា -៣០-២០២១