ការប្រើប្រាស់សម្ភារៈ PE

វិធីសាស្រ្តផលិត PE (ប៉ូលីអេទីឡែន) មានវិធីសាស្រ្តសម្ពាធខ្ពស់បីប្រភេទ វិធីសាស្ត្រសម្ពាធមធ្យម និងវិធីសាស្ត្រសម្ពាធទាប។តួនាទីនៃសម្ភារៈ PE អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតខ្សែភាពយន្តដែលត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងម្ហូបអាហារការព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រជីនិងឧស្សាហកម្ម;PE ក៏អាចផលិតការផ្គត់ផ្គង់ខ្វះចន្លោះ សម្ភារៈសន្លឹកបំពង់ ជ័រ PE ក៏អាចផលិតសរសៃ ខ្សែប៉ូលីអេទីឡែន និងទំនិញផ្សេងៗសម្រាប់ជីវិតផងដែរ។

/pe-rope/


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១